§ Co nas wyróżnia?

  • Brak opłat wstępnych - nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za świadczone usługi windykacyjne.
  • Wynagrodzenie - nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.
  • Nieobciążanie klienta kosztami zastepstwa procesowego w razie bezskutecznej egzekucji - w przypadku bezskutecznej egzekucji nie obciążamy klienta kosztami zastęsptwa procesowego, co zważywszy na ich wysokość (nawet do 25.000,00 zł) stanowi istotny element odróżniający nas od konkurencji.
  • Techniki windykacyjne - stosujemy opracowane przez nas techniki windykacji, bazujące na wiedzy z zakresu prawa oraz psychologii.
  • Legalność stosowanych przez nas metod nacisku na dłużnika - w procesie odzyskiwania należności stosujemy tylko procedury całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Dostęp do informacji o stanie sprawy - zapewniamy naszym klientom szybki i bezpośredni dostęp do informacji o aktualnym stanie powierzonych nam spraw.
  • Windykujemy wierzytelności trudne - podejmujemy się również windykacji wierzytelności trudnych, stwierdzonych już orzeczeniami sądu, jak i takich, w odniesieniu do których windykacja okazała się bezskuteczna.
  • Bezkosztowa windykacja - odzyskujemy od dłużnika koszty windykacji i wypłacamy je klientowi. Zgodnie z obowiązujacym prawem (Dz.U. 2013 poz. 403 - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) dłużnik ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów, jakie poniesie wierzyciel w trakcie dochodzenia należności. W przypadku umów zawartych po 28 kwietnia 2013 r., dłużnik powinien pokryć wszystkie koszty, jakie poniósł wierzyciel w celu dochodzenia pieniędzy.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018