Windykacja i zakup należności

1. Postępowanie polubowne – mediacje przedsądowe.

W ramach tego etapu podejmujemy szereg czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z dłużnikiem i skłonienia go do dobrowolnej spłaty należności. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji. Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ).

2. Postepowanie sądowe.

Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. W postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują Państwa podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

3. Postępowanie egzekucyjne.

Na tym etapie przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy nie tylko od zbadania stanu majątkowego dłużnika, ale również od aktywności organów egzekucyjnych (komornika sądowego). Reprezentując Państwa interesy czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność. Co istotne – czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

 

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij
Realizacja PROVECT 2018