Strona główna

O VOLENTI

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką specjalizującą się w windykacji i zakupie wierzytelności oraz kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.
W ramach profesjonalnej windykacji należności oferujemy kompleksową usługę obejmującą wszystkie etapy odzyskiwania należności tj. polubowny, sądowy i egzekucji komorniczej.
Przedsiębiorcom oferujemy porady prawne i reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji, opiniowanie i sporządzanie projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach handlowych oraz stałą obsługę prawną.
 


Usługi windykacyjne i prawnicze
świadczymy w ramach przepisów prawa i w sposób profesjonalny oraz rzetelny z zachowaniem należytej staranności. Respektujemy tajemnicę radcowską/adwokacką zapewniając tym samym klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Nasz zespół tworzą przede wszystkim prawnicy specjalizujący się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym), prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie upadłościowym i naprawczym, a także ekonomiści zajmujący się analizą finansową i zarządzaniem ryzykiem.

Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw i osób prywatnych - o czym świadczą liczne listy referencyjne, rekomendacje i pozytywne opinie o naszej Kancelarii.