Strona główna

Bezkosztowa windykacja

Zgodnie z obowiązujacym prawem (Dz.U. 2013 poz. 403 - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) dłużnik ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów, jakie poniesie wierzyciel w trakcie dochodzenia należności.

W przypadku umów zawartych po 28 kwietnia 2013 r., dłużnik powinien pokryć wszystkie koszty, jakie poniósł wierzyciel w celu dochodzenia pieniędzy.

Jak to działa?
  1. Przyjmujemy sprawę do windykacji
  2. Odzyskujemy należność od dłużnika
  3. Wystawiamy fakturę za koszty windykacji
  4. Odzyskujemy od dłużnika koszty windykacji i wypłacamy je Klientowi (darmowa windykacja, windykacja za zero)
Bezpłatna wycena wierzytelności – wypełnij formularz