Strona główna

Nasze usługi

Obsługa prawna przedsiębiorstw

 • Zakładanie, rejestracja spółek handlowych, stowarzyszeń, fundacji
 • Obsługa postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości (przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, oddłużanie)
 • Łączenie, podział i przekształcanie spółek 
   
 • Prowadzenie spraw gospodarczych 
   
 • Obrona w sprawach karnych gospodarczych

Windykacja należności

 • Brak zaliczek
 • Wynagrodzenie za rezultat
   
 • Kredytowanie kosztów sądowych i egzekucyjnych
 • Windykacja w trybie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym 
   
 • Duża aktywność na etapie egzekucji komorniczej 
   
 • Skutecznie, rzetelnie i szybko