Strona główna

O giełdzie

Chcąc ułatwić naszym klientom zbycie przysługujących im wierzytelności stworzyliśmy elektroniczną giełdę wierzytelności.

Zamieszczenie wierzytelności na elektronicznej giełdzie umożliwia zainteresowanie nią bardzo szerokiego kręgu potencjalnych nabywców. Dostęp do wystawionych na giełdzie wierzytelności mają bowiem wszyscy użytkownicy Internetu, w tym zwłaszcza kontrahenci czy klienci dłużników. Zamieszczenie wierzytelności na naszej giełdzie jest więc jednym ze sposobów na skłonienie dłużnika do spłaty zadłużenia. Należy również pamiętać, że wiele podmiotów może być zainteresowanych nabyciem przysługującej Państwu wierzytelności w celu wykorzystania jej do potrącenia (kompensaty).

Zamieszczenie wierzytelności na giełdzie stanowi  zaproszenie do rokowań w sprawie jej nabycia. Zamieszczenie wierzytelności na naszej giełdzie jest BEZPŁATNE i wiąże się z zawarciem umowy pośrednictwa w jej sprzedaży. W razie sprzedaży przysługującej Państwu wierzytelności za pośrednictwem naszej giełdy pobieramy prowizję w wysokości 5% ceny sprzedaży.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sprzedażą swoich należności (wierzytelności) za pośrednictwem naszej giełdy, prosimy o wypełnienie zamieszczonego niżej formularza i przesłanie go do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu.
 
Dodaj bezpłatnie wierzytelność na giełdę – wypełnij formularz