Strona główna

Odszkodowanie za szkody górnicze


W naszej ofercie znajdą Państwo:
 
Ile to kosztuje?
Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 12 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona chcąca wystąpić przeciwko przedsiębiorstwu górniczemu o naprawienie szkody górniczej nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. To w praktyce oznacza, że wszelkie wydatki związane ze sprawą, w tym opłatę od pozwu, wydatki na biegłego itp. tymczasowo ponosi Skarb Państwa a sąd zasądza sumę poniesionych kosztów od strony przegrywającej sprawę. Dzięki takiej regulacji dochodzenie roszczeń od kopalń jest ułatwione i nie powoduje dla zainteresowanego obciążenia finansowego przy składaniu pozwu.