Strona główna

Pieczęć prewencyjna

Wykorzystanie pieczęci prewencyjnej w wystawianych przez Państwa dokumentach (fakturach, rachunkach, notach obciążeniowych czy wezwaniach do zapłaty) jest sprawdzonym i tanim sposobem na zmotywowanie kontrahenta do terminowego regulowania płatności.

Pieczęć prewencyjna informuje kontrahenta o Państwa współpracy z profesjonalnym podmiotem zajmującym się windykacją należności, który w przypadku opóźnienia w płatności szybko podejmie działania windykacyjne.

Korzyścią płynącą dla Państwa z tej usługi jest przede wszystkim terminowy spływ należności od kontrahentów i możliwość podjęcia szybkich i skutecznych działań windykacyjnych.

Oferujemy Państwu pieczęć prewencyjną według zamieszczonego poniżej wzoru:

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE
spowoduje wszczęcie działań windykacyjnych przez
VOLENTI Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o. o.
 z/s w Sosnowcu
Prosimy o terminową zapłatę.
www.volenti.pl

 
Koszt nabycia pieczęci prewencyjnej wynosi 699,00 zł netto.