Strona główna

Sprawdź swojego kontrahenta - wypełnij formularz

W celu zlecenia naszej spółce przeprowadzenie wywiadu gospodarczego prosimy o wypełnienie formularza.

Po otrzymaniu formularza skontaktuje się z Państwem nasz doradca i otrzymają Państwo BEZPŁATNĄ wycenę wywiadu.

 
WIERZYCIEL:
  Nazwa firmy wierzyciela*
  Osoba do kontaktu:*
  Telefon kontaktowy: *
  Adres e-mail:*
 
DŁUŻNIK:
  Nazwa firmy dłużnika:*
  Adres:*
  Pesel/NIP/KRS*
 
INFORMACJE:
  Opis oczekiwanego zakresu usługi (nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, zbyte nieruchomości itp.)