Strona główna

Współpraca oparta o zlecenie konkretnej sprawy

W ramach tej formy współpracy zlecacie Państwo prawnikom naszej Kancelarii konkretną sprawę (np. przygotowanie projektu umowy, zaopiniowanie przedłożonego przez Państwa projektu umowy, reprezentowanie Państwa w danej sprawie sądowej, itp.).

Ta formuła współpracy nie nosi cech stałości.