Strona główna

Wywiad gospodarczy - ocena sytuacji majątkowej dłużnika

Badanie wiarygodności kontrahenta przed zawarciem z nim umowy jest najskuteczniejszą formą uniknięcia problemów związanych z tzw. „zatorami płatniczymi”. Wywiad gospodarczy dostarczy Państwu informacji, czy potencjalny klient jest wiarygodny i czy można mu udzielić tzw. „kredytu kupieckiego”.

Usługa wywiadu gospodarczego może się okazać niezwykle pomocna także w sytuacji, kiedy trzeba podjąć decyzję co do wydatkowania środków finansowych na potrzeby procesu sądowego przeciwko dłużnikowi czy też decyzję co do zawarcia ewentualnej ugody z dłużnikiem.

Usługa ta zwiększa również szane na skuteczne przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

Ustalamy następujące dane:
 
1.    Nieruchomości (działki, domy, lokale mieszkalne, magazyny i hale)
2.    Majątek ruchomy (pojazdy, maszyny i urządzenia)
3.    Prawa majątkowe (udziały w spółkach prawa handlowego, występowanie jako członek zarządu lub wspólnik spółek)
4.    Zbyte nieruchomości (przeniesienie praw w drodze darowizny, sprzedaży)
 
W celu zlecenia nam przeprowadzenie wywiadu gospodarczego prosimy o wypełnienie formularza.
Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem i otrzymają Państwo BEZPŁATNĄ wycenę wywiadu.


Sprawdź swojego kontrahenta - WYPEŁNIJ FORMULARZ - otrzymasz bezpłatną wycenę wywiadu