Strona główna

Zakup wierzytelności

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szybkim upłynnieniem (spieniężeniem) swoich należności i pozyskaniem środków obrotowych na bieżącą działalność sugerujemy rozważenie możliwości sprzedaży wierzytelności.
 
Nasza spółka nabywa wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji).
 
Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności to między innymi:
Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży. 
 
Aby ułatwić Państwu zebranie informacji niezbędnych do weryfikacji przez nas wierzytelności pod kątem jej zakupu przygotowaliśmy poniższy formularz; po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie go do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu.
 
Bezpłatna wycena wierzytelności – wypełnij formularz